Tekmovanje v pisanju piezije

Piezija mora biti napisana v slovenskem jeziku. Avtor je lahko eden.

Piezija pomeni tvorjenje poezije na decimalke števila Pi. Število črk v posamezni besedi je enako zaporedni decimalki števila Pi. Števko nič preskočimo.

Primer:

Oba v temi s srcem poslušava ob

sijaju zvezd tih šepet veličine,
brezmejne širjave valovanja rek.

3141592 65358 9793

Vsaka oddana piezija mora biti avtorsko delo.

Komisija bo ocenjevala izvirnost, smiselnost, slog in dolžino pesmi.

Tekmovanje bo časovno omejeno. Tekmovalci se lahko pripravijo prej, vendar v tekmovalnem prostoru ne smejo imeti nobenih pripomočkov. Svojo piezijo bodo zapisali na list in oddali komisiji. Član komisije bo tudi zunanji učitelj.

Po zaključku tekmovanja se razglasi in nagradi:

  • prve tri najboljše tekmovalce v recitiranju decimalk števila Pi;
  • zmagovalno piezijo.

Za vprašanja smo dosegljivi na spodnjem e-naslovu.

urska.pisek1@guest.arnes.si

 

(Visited 9 times, 1 visits today)